DSC0980_hdr
Jednym z kluczowych etapów poprzedzających zakup mieszkania jest wybór dewelopera. Dobrze przeprowadzony research ułatwi Ci znalezienie takiego, który zagwarantuje Ci bezpieczeństwo i komfort zakupu. Sprawdzenie wiarygodności danego wykonawcy możesz rozpocząć od zapoznania się jego dotychczasowymi inwestycjami – zorientuj się czy deweloper wywiązał się w ich przypadku ze wszystkich zobowiązań i czy dotrzymał terminów realizacji. Zwrócenie uwagi na zagospodarowanie terenów inwestycji, a także na standard mieszkań i klatek schodowych pomoże Ci upewnić się, że inwestor wciela w życie wszystkie swoje deklaracje. Szerokie spektrum informacji znajdziesz również w internecie. Opinie internautów mogą być skrajne i mało wiarygodne, ale duża ilość negatywnych wpisów na temat dewelopera powinna zwiększyć Twoją czujność. Najlepszym i najwiarygodniejszym źródłem informacji może okazać się jednak osobista rozmowa z lokatorami zamieszkującymi mieszkania zbudowane przez dewelopera.
Jeśli pozyskane opinie potwierdzą, że masz do czynienia z rzetelną firmą, możesz przejść do analizy dokumentów dotyczących danej inwestycji. Zwróć szczególną uwagę na sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości w księdze wieczystej, pozwolenia na budowę oraz zapisów ewidencji gruntów, które potwierdzą. że deweloper jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, na którym powstaje inwestycja. Następnie sprawdź najważniejsze informacje na temat danej spółki w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub – w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych i spółek cywilnych – w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możesz również zweryfikować wiarygodność finansową dewelopera poprzez analizę jego ubiegłorocznego sprawozdania finansowego.
Dobrą opinię inwestora dodatkowo umocni przynależność do cenionych organizacji branżowych. Członkostwo w Polskim Związku Firm Deweloperskich gwarantuje, że inwestor przestrzega „Kodeksu dobrych praktyk” oraz „Zasad umowy deweloperskiej”. Przyznawany przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa „Certyfikat Dewelopera” wyróżnia zaś najlepsze firmy, które działają na rynku minimum 3 lata i mają na swoim koncie kilka zrealizowanych przedsięwzięć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *